תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האונליין "OFITT" אתר ייחודי המעניק שירותי סטיילינג באמצעות אבחון מבנה הגוףאתר זה נמצא באחריות ובבעלות חברת "OFITT" (להלן: "החברה")

האתר שלנו מספק שירות ייחודי המאפשר לכל אישה לאבחן את מבנה הגוף שלה וכך להבין ולגלות איזה בדים ואילו בגדים מתאימים רק לך וזאת באמצעות מחשבון אוטומטי מיוחד אשר פותח במיוחד לצורך זה, מחשבון זה יודע לחשב את הפרופורציות בהתאם לנתונים המועלים על ידי המשתמשת וכן יבחר עבורך, באופן דיגטלי את הבגדים שהכי מחמיאים לך ולמידה שלך.

פרטים ליצירת קשר:

כתובת אימייל legal@ofitt.com
שירות לקוחות: ימים א'-ה', 09:00-17:00, חוץ מחגים וערבי חג.

לצורך הנאה מלאה מאתר זה וקבלת שירות איכותי ומלא נבקשכן לקרוא תקנון זה ולהקפיד לפעול לפי התנאים הקבועים בו, וזאת כדי למקסם את חווית השרות שלכם מאתר זה ומהמוצרים המוצעים באתר.

כל פעולה המבוצעת באתר זה כפופה להוראות תקנון זה ו/או לכל הוראה נוספת הקיימת באתר זה וכן, לכל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה ו/או כל הוראה אחרת באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

לשם נוחיות האמור בתקנון זה מנוסח בלשון נקבה, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. תנאי שימוש

  1. בעת כניסה לאתר "OFITT" ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות אך לא רק ביצוע רכישה באמצעות האתר, הינכן מסכימות ומחויבות לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.
  2. על מנת למקסם את השימוש באתר זה יש לבצע הרשמה אם באמצעות יצירת חשבון משתמש באתר ואם באמצעות חשבון גוגל קיים.

   רישום דרך האתר – יש למלא אחר הפרטים הנדרשים בעת הרישום ויש להירשם עם מייל וסיסמה. ואלה הפרטים הנגישים לנו, יתר הפרטים נשמרים בצורה מוצפנת.

   רישום דרך גוגל – החברה תקבל מגוגל את הפרטים הבאים: כתובת מייל, שם מלא ותמונה, ככל וקיימת בחשבון. אנו לא עושים שימוש בתמונה אלא רק במייל ובשם.

   • מסירת פרטי ההזדהות ורישום לאתר הינם תנאי הכרחי לצורך קבלת השירות.
   • אשר מעוניינת להסיר את חשבון המשתמש שלה מתבקשת להעביר פנייה בעניין זה למייל החברה.
  3. משתמשת אשר ביצעה הרשמה לאתר מצהירה בזאת כי הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינה מעל גיל 18. במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמשת הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמשת נדרשת לידע את הוריה ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי קטינים באתר מהווה הסכמה כאמור.
  4. משתמשת אשר תפר את אחת מהוראות תקנון זה או תזיק, בין במתכוון ובין בלא מתכוון, החברה תהא רשאית להפסיק את פעילותה, לאלתר, ללא כל הודעה למשתמשת
 2. השירות שלנו

  1. השירותים המוצעים באתר הם שירותיי סטיילינג דיגיטליים באמצעות אבחון הגוף. שירות אבחון מבנה גוף הוא חד פעמי המאפשר קבלת אבחון מבנה הגוף וחודש התנסות באתר. בנוסף אתר מציע מנוי חודשי בגין שימוש חוזר באתר ועבור שירותיי סטייליניג אישי ע"י הסטייליסטיות בחברה.
  2. כל משתמשת אשר תבצע הרשמה באתר ותישלח את הנתונים הנדרשים, תקבל עוד באותו היום מייל ובו טיפים לבחירת בגדים ובדים המותאמים למבנה גוף כמו שלה על פי תורת הסטיילינג.
  3. חשוב לציין כי על המשתמשת להזין את מידות גופה בהתאם למדידות אשר בוצעו על ידה, באתר ניתן למצוא מדריך לביצוע המדידה, ואם אין ברשותך סרט מדידה נשמח לשלוח אלייך אחד.

   על כן, לצורך קבלת התאמה מקסימלית של השירות המוצע באתר יש לשים לב כי המידות אשר הוזנו באתר לצורך ביצוע האבחון הינן מדויקות ותואמות במלואן את מידות הגוף של המשתמשת. מידה אשר תוזן בטעות ו/או בחוסר דיוק תוביל לטעות באבחון ולא תהא למשתמשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה בעניין זה לחברה ו/או מי מטעמה.

   יש להשלים תהליך האבחון תוך 30 ימים. אין החזר כספי על תהליך האבחון שלא הושלם תוך פרק זמן זה.

  4. בנוסף, ישלח מפעם לפעם מייל ובו הצעות לבגדים המתאימים למבנה הגוף שלה וכן, טיפים מהסטייליסטית שלנו.
  5. כמו כן, לאחר ביצוע הרישום וביצוע האבחון תוכלי לראות באתר המלצות לבגדים התואמים למבנה גוף כמו שלך, לסוג הבד המתאים למבנה גוף זה תוך התאמה לעקרונות הסטיילינג. כמו כן, תוכלי לקבל המלצה בדבר המידה המומלצת למבנה הגוף (המידה המוצעת הינה בטווח של שתי מידות ומדובר בהמלצה בלבד ועל כן, בשים לב לכך כי המידות משתנות מבגד לבגד ומחברה לחברה, יש לוודא כי המידה הנבחרת תואמת את מידות המשתמשת ועל כן אין החברה ו/או מי מטעמה אחראים לביצוע רכישה ו/או בדבר טעות מידה שהוזמנה).
  6. כאמור לעיל, באתר מוצעים למכירה בגדים ו/או מוצרים נוספים וזאת באמצעות קישורים חיצוניים לאתרים אחרים איתם החברה עובדת במסגרת תוכנית שותפים של חברת Awin. יחד עם זאת, החברה רשאית בכל עת להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמשת יהיו כל טענות כנגדה בשל שינוי כאמור לעיל.
  7. המוצרים המוצגים באתר מוצגים לכם בהתאם למידע המתקבל מהאתרים השונים המוכרים מוצרים אלה. על כן, לא נוכל להתחייב כי תיאור פריט ו/או תוכן אחר המוצג באתר יהיה מדויק, מלא, מהימן, עדכני ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.
  8. התמונות המופיעות באתר הן באדיבות Awin והשימוש בהן כפוף לתנאי השימוש של Awin.
  9. כמו כן, התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ועל כן יתכן שוני בין מראה ו/או גודל הפריט בתמונה ובין מראה ו/או גודל הפריט הסופי כפי שיתקבל אצל המשתמשת.
  10. אתר זה תומך במכשירים שונים ועל כן ניתן להיכנס לאתר ולבצע הזמנה בכל עת מהמחשב, האייפד, הטאבלט, בטלפון הסלולרי ו/או בכל אמצעי אחר. יש לקחת בחשבון כי בכל צג במכשירים אלה מוצג צבע אחר בהתאם לרזולוציה הקבועה במכשיר ובהתאם לנתוני המכשיר ועל כן, אין אנו יכולים להתחייב כי התצוגה בכל אחד מהאמצעים הנ"ל תהייה זהה למקור.
 3. תשלום

  1. בשלב זה, על מנת לקבל את שירותי האבחון שלנו, על המשתמשת לבצע תשלום חד פעמי בהתאם לסכום הקבוע בעת הרישום לשירות המקנה 30 יום התנסות באתר. היות והשירות מתבצע באופן אוטומטי לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר ביצוע התשלום.
  2. המשתמשת אשר מעוניינת להשתמש באתר גם אחרי 30 ימי התנסות, כדי לראות בגדים בהתאמה אישית למבנה גופה, תוכל לרכוש מנוי באתר.
  3. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, וכחלק מחוויית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מיידי בכרטיס אשראי בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.
  4. פרטי כרטיס האשראי מוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה בלבד ומועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית SSL לצורך ביצוע החיוב. לחברה אין כל גישה לנתוני האשראי של הלקוחה מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום הקיימים באתר וכן את התשלום עבור השירות, הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובהתאם לנהלי האתר שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.
  6. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 4. הגבלת אחריות

  1. השרות באתר "OFITT" ניתן לשימוש כמו שהוא (As Is) ולכן לא תהיה למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר ו/או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או הפריטים ללקוחה ודרישותיה.
  2. הבגדים המוצעים לרכישה באתר יוצגו באמצעות הפניות לאתרים חיצוניים איתם אנו עובדים במסגרת תוכנית שותפים. אין בהצעה זו חיוב לבצע רכישה דרך אתרים אלה ובכלל ועל כן, כל משתמשת שבחרה לבצע הזמנה דרך אתר הקישור המוצע מסכימה בכך לתנאי תקנון זה ולתנאים הקבועים באתר בו בוצעה הרכישה וכן, לחיובה בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אשר נמסר על ידה במעמד ביצוע ההזמנה באופן מודע ומוסכם.
  3. משתמשת אשר השלימה את תהליך ההזמנה באתר החיצוני לא תוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה כלפי החברה ועליה לבדוק את מלוא הפרטים בדבר המוצר המוצע, מחירו, התאמתו לצרכיה ולטעמה האישי, עלויות משלוח וכן כל מידע רלוונטי אחר.
  4. בכל מקרה של פגם במוצר ו/או אי התאמה יש לפנות לחברה ממנה בוצעה הרכישה לצורך ביצוע החזר ו/או ביטול עסקה.
 5. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

  1. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, הן בתקשורת מול המשתמשת והן בשרתי המערכת. אנו עושים שימוש במערכות המתקדמות ביותר על מנת לשמור על אבטחת המידע הקיים באתר.
  2. הנהלת האתר מקפידה על פרטיות מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמשת באופן אקטיבי בעת ביצוע הזמנה ו/או לצורך ההרשמה לאתר החברה.
  3. המשתמשת מתחייבת להודיע לחברה על כל מקרה של אובדן הקוד ו/או הסיסמה ו/או גילויים אחרים שלא בהסכמתה.
  4. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמשת מידע ממספר גורמים (לרבות, גוגל ופייסבוק) ובהרשמה לאתר הינכן מאשרות כי המידע שיימסר אודותיה יהיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה והמשתמשת תהיה אחראית על נכונות המידע שנמסר על ידה.
  5. ברישום לאתר החברה המשתמשת מסכימה לכך כי היא נרשמת לדיוור שלנו (לרבות, ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר של החברה). המשתמשת יכולה להסיר את עצמה בכל רגע על ידי לחיצה על קישור שיש בתחתית לכל מייל. הסרה מרשימת תפוצה תיעשה באופן נפרד באמצעות הקישור המיועד לכך במייל.
  6. כדי להבטיח את בטיחות המידע אודות המשתמשת באתר, החברה עושה שימוש בתכנון חדשני ומאובטח של HTTPS, המונע תקלות ופריצות ומספק אך ורק דפדפנים בטוחים ועדכניים.
  7. הסיסמה לאתר החברה נשמרתד באופן מוצפן, אין לאף אדם אחר גישה לאחסון החברה. החברה תעמוד באופן קבוע על תקינות ובטיחות האחסון של האתר.
  8. במידע האמור לא יעשה כל שימוש למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלא בהסכמת לקוחותינו בלבד.
  9. יכול ויעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידיך לצורך משלוח הודעות ו/או פרסומות מטעם החברה יחד עם אפשרות להסרה מרשימת התפוצה בכל שלב.
  10. כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמשת אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמשת וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.
  1. המותג "OFITT" שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של "OFITT" ו/או מי מטעמם בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.
  2. הפריטים והמוצרים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של "OFITT" ו/או מי מטעמה, בחומרים או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה לא לשימוש לו הם נועדו עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.
  3. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי אתר "OFITT" ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.
  4. אין להשתמש ו/או להציג את הפריטים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.
  5. אין לעשות שימוש באתר זה באמצעות בוטים / רובוטים ו/או כל תוכנה אחרת אשר יכולה לשבש את פעילות האתר ו/או להעתיק מידע מאתר זה לרבות אך לא רק קוד האתר, תוכן האתר, תמונות האתר.
  6. בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי "OFITT" יכול ויהיו מוצעים באתר פריטים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צד ג"). שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.
  7. בכל מקרה כי גולשת באתר זה סבורה כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה זו במייל אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.
 6. שונות

  1. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על כל שימוש שנעשה באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט, לרבות: מחשב נייח ו/או נייד, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד ועוד. וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים וכל אמצעי התקשורת.
  2. החברה, שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא מתן כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר זה.
  3. החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר זה יהא המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולים להופיע אי אילו דיוקים ו/או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן ו/או הקשורות אליהן ו/או טעות כלשהי.
  4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע לעניין תנאי השימוש ורכישת הפריטים ו/או המוצרים המוצעים באתר זה, לרבות, אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי "OFITT" ו/או ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה.
  5. כותרות הסעיפים ותתי הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות כלשהי.
  6. החברה, תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא מתן הודעה והכל בכפוף להוראות תקנון זה.
 7. עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות

  1. אנו עושים שימוש באתר זה ב"גוגל אנליטיקס" (Google Analytics), כלי חיצוני של חברת גוגל המאפשר לבעלי אתרים להבין את אופן מעורבות הלקוחות באתר. בנוסף אנו עושים שימוש בכלים חיצוניים נוספים, כמו צ'אט, סליקה וכלים אחרים כדי לספק שירות הטוב ביותר. כאשר אתן מבקרות באתר "OFITT", וכמעט בכל אתר אחר, הדפדפן שלכן שולח נתונים מסוימים ל"גוגל אנליטיקס" ושירותי צד ג' אחרים באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף בו אתם מבקרים ואת כתובת ה IP שלכן, ויכולים לכלול "עוגיות" משלהם.
  2. כמו כן, אתר זה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, וכן, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכו'. "עוגיות" הן קבצי טקסט אשר נוצרים על ידי מחשבכם האישי לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו.
  3. ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן ואתם רשאים, בכל שלב, לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול אפשרות זו במחשבכם עלולה לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/או בהתאמתם לצרכי הלקוחה.
  4. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף מידע על ידי גוגל וכן, לאיסוף מידע באמצעות כלים חיצוניים נוספים אשר יכול ויעשה בהם שימוש באתר זה.
  5. בכל מקרה, השימוש במידע יהיה אך ורק לצורך מתן השירות באתר זה.
 8. הדין החל

  1. הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.
  2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.